vietkong

Mikä on Vietkong?

Vietkong oli Etelä-Vietnamin hallitusta ja Yhdysvaltoja vastustanut liike Vietnamin sodassa. Vietkongin hyvin suunniteltu organisaatio mahdollisti sen toiminnan Etelä-Vietnamissa. Vietkongin taistelu Vietnamin sodassa oli pääosin sissisotaa, mikä teki siitä äärimmäisen vaikean vastustajan Yhdysvaltojen joukoille. Vietkongin rooli Vietnamissa ei päättynyt Vietnamin sodan loppumiseen, vaan sillä oli edelleen vaikutusta maan poliittiseen tilanteeseen.

Mikä on Vietkong?

Vietkong oli Etelä-Vietnamin hallitusta ja Yhdysvaltoja vastustanut liike Vietnamin sodassa. Se tunnettiin myös nimellä Etelä-Vietnamin kansallinen vapautusrintama.

Vietkongin perustamisen taustalla oli Etelä-Vietnamin poliittinen tilanne ja maan jakautuminen kylmän sodan aikana. Vuonna 1954, Geneven sopimuksen seurauksena, Vietnam jaettiin kahteen osaan: kommunistiseen Pohjois-Vietnamiin, jota johti Ho Chi Minh, ja Etelä-Vietnamiin, jossa toimi Yhdysvaltain tukema hallitus. Etelä-Vietnamin hallituksen johtoon nousi Ngo Dinh Diem.

Monet etelävietnamilaiset olivat tyytymättömiä Diemin autoritaariseen hallintoon, joka ei tehnyt riittävästi kansan tarpeiden tai maareformien eteen. Tyytymättömyys hallitukseen ja korruptioon synnyttivät vastarintaa, ja tästä Vietkong sai alkunsa.

Vietkong syntyi vuonna 1960. Vietkongin johtajat uskoivat, että ainoa tapa vapauttaa Etelä-Vietnamin kansa oli aseellinen taistelu. Heidän tarkoituksenaan oli kaataa Etelä-Vietnamin hallitus ja yhdistää maa Pohjois-Vietnamin kanssa.

Vietkongin alkuvaiheissa sen jäsenistöön kuului eri yhteiskuntaluokkien edustajia, kuten maanviljelijöitä, työläisiä ja opiskelijoita. Monet Vietkongin johtajista olivat kommunistisen puolueen jäseniä. Kaikkia yhdisti tyytymättömyys Etelä-Vietnamin (Diem) hallintoon.

Vietkongin rooli ja merkitys Vietnamin sodassa olivat huomattavat. Se vaikutti merkittävästi sotilaallisiin tapahtumiin, mutta myös kansalaisten mielipiteisiin ja tukemiseen.

Miten Vietkong oli järjestäytynyt?

Vietkongin hyvin suunniteltu organisaatio mahdollisti sen toiminnan Etelä-Vietnamissa. Vietkong oli rakennettu maanalaisen verkoston periaatteelle, mikä mahdollisti sen toiminnan myös vihollisen valvovan katseen alla.

Vietkongin organisaatio koostui useista eri tasoista ja yksiköistä. Korkeimmalla tasolla oli Etelä-Vietnamin kansallisen vapautusrintaman keskuskomitea, joka vastasi poliittisista päätöksistä ja strategioista.

Keskuskomiteaa johti poliittinen toimeenpaneva komitea, johon kuului jäseniä kommunistisesta puolueesta sekä muita poliittisia johtajia. Tämä ylin johto asetti päämäärät ja suuntaviivat Vietkongin toiminnalle.

Vietkongin organisaatiorakenne ulottui kuitenkin paljon laajemmalle. Alueellisella tasolla oli useita sissiryhmiä, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä paikallisen väestön kanssa. Näillä ryhmillä oli tehtävänään kerätä tiedustelutietoa, levittää propagandaa ja suorittaa sissi-iskuja vihollisen joukkoja vastaan.

Kuvassa sotilaita Ho Chi Minhin huoltotiellä, jonka kautta kuljetettiin joukkoja ja aseita Pohjois-Vietnamista Vietkongin sisseille Etelä-Vietnamiin.

Ho chi minh trail

Myös maanalaiset tunnelit olivat tärkeä osa Vietkongin organisaatiota. Ne tarjosivat suojaa sotilaille ja johtajille sekä mahdollistivat logistiikan suojassa Yhdysvaltain joukoilta. Tunnelien avulla Vietkong pystyi myös yllättämään vihollisen ja pakenemaan nopeasti paikalta.

Vietkongin organisaation avainpiirre oli sen kyky toimia hajautetusti ja joustavasti. Se oli liikkuvaa sotaa käyvä sissiliike, joka kykeni sopeutumaan vihollisen toimiin ja hyödyntämään maaston tarjoamia etuja.

Vietkongin sissit

Vietkongin taistelu Vietnamin sodassa oli pääosin sissisotaa, mikä teki siitä äärimmäisen vaikean vastustajan Yhdysvaltojen joukoille.

Vietkongin taktiikat perustuivat piiloutumiseen, liikkuvuuteen ja hyökkäyksiin yllättävistä paikoista. He käyttivät maanalaisia tunneleita, viidakkosotaa ja kaupunkisodankäyntiä hyväkseen. Näiden iskujen tarkoituksena oli heikentää Yhdysvaltain joukkojen moraalia ja luoda epävakautta Etelä-Vietnamiin.

Vietkong pystyi sissisodallaan kuluttamaan Yhdysvaltain joukkojen voimavaroja sekä aiheuttamaan suuria menetyksiä ja turvattomuutta Etelä-Vietnamin alueella. Vietkong pyrki pääasiassa välttämän suoria yhteydenottoja, joissa Yhdysvaltain materiaaliylivoima olisi tullut esiin.

Tunnetuin Vietkongin hyökkäys oli Tet-hyökkäys vuonna 1968 (katso alla oleva kuva). Tet-offensiivi oli koordinoidumpi ja laajamittaisempi operaatio, jossa Vietkongin ja Pohjois-Vietnamin joukot tekivät samanaikaisia hyökkäyksiä useisiin Etelä-Vietnamin kaupunkeihin.

Tet Offensive map

Vietkongin tavoitteena oli myös saada Etelä-Vietnamin kansa puolelleen. Vietkong pyrki luomaan kansannousun, jossa paikallinen väestö osallistui aktiivisesti vastarintaan ja tarjosi apuaan sisseille tiedustelutiedon keräämisessä, turvapaikkojen tarjoamisessa ja tarvittaessa taistelussa vihollista vastaan.

Vietkongin menettämien sotilaiden tarkka määrä ei ole tiedossa. Eri arvioiden mukaan Vietkongin tappiot vaihtelevat 50.000–100.000 sotilaan välillä. Yhdysvallat menetti Vietnamissa 58.000 sotilasta.

Vietnamin sodassa siviiliuhrien määrä oli erittäin korkea. Arviot siviiliuhrien määrästä vaihtelevat, mutta arviolta 2–3 miljoonaa siviiliä menetti henkensä konfliktin aikana.

Vietkongin rooli sodan loppumisen jälkeen

Vietkongin rooli Vietnamissa ei päättynyt Vietnamin sodan loppumiseen, vaan sillä oli edelleen vaikutusta maan poliittiseen tilanteeseen.

Vietnamin sota päättyi 30. huhtikuuta 1975, kun Pohjois-Vietnamin joukot valtasivat Etelä-Vietnamin pääkaupungin Saigonin. Tämä merkitsi Etelä-Vietnamin hallituksen kaatumista ja yhdistymistä Pohjois-Vietnamin kanssa, josta muodostui yksi Vietnamin sosialistinen tasavalta.

Yhdistymisen jälkeen Vietkongin entiset jäsenet ja johtajat siirtyivät osaksi uutta poliittista järjestelmää. Vietkongin perintö ja ideologiat jatkoivat elämistä, mutta ne sulautuivat laajemmin kommunistisen puolueen oppeihin.

Ideologisesti Vietkong oli kommunistinen vapautusliike, jonka tavoitteena oli saavuttaa sosialistinen yhteiskuntajärjestelmä. Se pyrki luomaan oikeudenmukaisen yhteiskunnan, jossa kansa hallitsisi omia asioitaan ja jossa luokkaeroja ei olisi. He näkivät Yhdysvallat ja kapitalistiset voimat vihollisina, jotka pyrkivät estämään kansan vapaan kehityksen.

Vietkongin poliittiset tavoitteet ja kommunistinen ideologia jatkoivat vaikutustaan Vietnamissa, vaikka itse Vietkongin organisaatio hajosi yhdistymisen jälkeen. Vietkongin perintö ja taistelu itsenäisyyden ja yhtenäisyyden puolesta ovat edelleen osa Vietnamin historiaa ja kansallista identiteettiä.