ruostumaton teräs ruostuu

Ruostuuko teräs?

Ruostumaton teräs on teräksen tyyppi, joka sisältää esim. kromia, nikkelia, mangaania tai muita metalleja, jotka auttavat estämään ruostumista. Kyllä, teräs voi ruostua. Ruostumaton teräs ruostuu, kun ruosteelta suojaava kalvo rikkoutuu tai se altistuu esimerkiksi epäpuhtauksille.

Mikä on ruostumaton teräs?

Ruostumaton teräs on teräksen tyyppi, joka sisältää esim. kromia, nikkelia, mangaania tai muita metalleja, jotka auttavat estämään ruostumista. Teräksen pinnalle luodaan kerros suojaamaan sitä hapen ja  vaikutuksilta eli ruostumiselta.

Ruostumattoman teräksen ominaisuuksiin kuuluvat korroosionkestävyys, hyvä mekaaninen lujuus ja hieno ulkonäkö. Sitä käytetään laajalti erilaisissa sovelluksissa, kuten rakentamisessa, keittiövälineissä, lääketieteellisissä laitteissa, ruoka- ja juomateollisuudessa sekä kemian- ja meriteollisuudessa.

On olemassa erilaisia ruostumattoman teräksen luokkia, kuten austeniittinen, martensiittinen, ferritiininen ja duplex-teräs, joilla kaikilla on hieman erilaiset ominaisuudet ja sovellusalueet. Näiden luokkien valinta riippuu käyttökohteesta ja ympäristön olosuhteista, joissa terästä käytetään.

Ruostuuko teräs?

Kyllä, teräs voi ruostua. Jos teräs altistuu kosteudelle ja hapelle, sen pintaan voi muodostua ruostetta eli rautaoksidia. Ruostuminen voi heikentää teräksen lujuutta ja kestävyyttä.

Teräksen ruostumista voidaan estää useilla tavoilla, kuten pintakäsittelyllä, kuten maalaamalla tai pinnoittamalla teräs korroosion estämiseksi. Ruostumattomassa teräksessä on korkeampi kromipitoisuus, mikä muodostaa suojaavan kerroksen teräksen pinnalle estäen ruostumisen.

Miksi ruostumaton teräs ruostuu?

Ruostumaton teräs ruostuu, kun ruosteelta suojaava kalvo rikkoutuu tai se altistuu esimerkiksi epäpuhtauksille. Tässä on muutamia syitä, miksi ruostumaton teräs voi ruostua:

  1. Epäpuhtaudet tai vauriot: Ruostumaton teräs voi sisältää epäpuhtauksia tai vaurioita, kuten naarmuja tai hiertymiä, jotka voivat heikentää passiivisen kerroksen suojaa. Nämä alueet voivat altistaa teräksen hapelle ja kosteudelle, mikä voi aiheuttaa ruostetta.
  2. Ympäristötekijät: Ruostumaton teräs voi altistuessaan aggressiivisille ympäristötekijöille, kuten voimakkaille hapoille, kloorille, suolavedelle tai kemikaaleille, reagoida ja ruostua. Nämä tekijät voivat vahingoittaa passiivista kerrosta ja mahdollistaa ruostumisen.
  3. Käyttöolosuhteet: Käyttöolosuhteet voivat vaikuttaa ruostumattoman teräksen ruostumiseen. Esimerkiksi pitkäaikainen altistuminen kostealle tai suolaiselle ympäristölle, lämpötilanvaihtelut tai kosteuden pysähtyminen teräksen pinnalla voivat edistää ruostumista.
  4. Huolto ja puhdistus: Huolto- ja puhdistusmenetelmillä voi olla merkitystä ruostumattoman teräksen ruostumisen kannalta. Jos teräspintaa ei puhdisteta tai huolleta asianmukaisesti, lika, kemikaalit tai muut epäpuhtaudet voivat vahingoittaa passiivista kerrosta ja altistaa teräksen ruostumiselle.

Vaikka ruostumattoman teräksen ruostuminen voi olla harvinaista, on tärkeää ymmärtää, että se ei ole täysin ruostumaton kaikissa olosuhteissa. Säännöllinen huolto ja asianmukainen suojaus auttavat ylläpitämään ruostumattoman teräksen korroosionkestävyyttä ja pidentämään sen käyttöikää.

Kuluttajan kannattaa olla myös tarkkana eri tuotteiden välillä. Kiinassa tuotettu halpatuote voi olla näennäisesti ruostumatonta terästä, mutta se altistuu korroosiolle heikon laatunsa vuoksi nopeasti. Ruostumattomien teräslaatujen ja niistä valmistettujen esineiden korroosionkestävyys voi vaihdella paljon.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuun tuotteeseen voi myös muodostua pientä pintaruostetta. Se lähtee usein pois pyyhkilmällä tarkoitukseen soveltuvilla puhdistusaineilla.