kilogramma

Kilogramman määritys muuttui 130 vuoden jälkeen

Maailmassa käytetyt mittayksiköt perustuvat kansainväliseen yksikköjärjestelmään, mikä tunnetaan nimellä SI-järjestelmä. Lyhenne on peräisin ranskan kielen sanoista Système International d’unités. Sen perustana on Ranskassa 1700-luvulla kehitetty metrijärjestelmä.

Yksikköjärjestelmä määrittelee seitsemän SI-perusyksikköä, jotka ovat: metri (pituus), kilogramma (massa), sekunti (aika), ampeeri (sähkövirta), mooli (ainemäärä) ja kandela (valovoima). Näistä kilogrammaa ei ole määritelty aiemmin luonnonvakioiden avulla.

Kuinka kilogramma on sitten määritelty? Mistä tiedämme, miten paljon yksi kilogramma painaa? Määritys on perustunut tähän asti fyysiseen mallikappaleeseen, jota on säilytetty Ranskassa tarkkaan varjelluissa olosuhteissa vuodesta 1889 alkaen.

Uuden määrittelyn pohjana on Planckin vakio, joka johdetaan universaalien vakioiden kautta määriteltävien metrin ja sekunnin avulla. Näin ollen kilogramma voidaan jatkossa määritellä muiden perussuureiden tapaan luonnonvakioiden avulla.

Kilogramman uusi määritelmä hyväksyttiin marraskuussa 2018 järjestetyssä konferenssissa. Se astui voimaan tiistaina 21.5.2019 kaikissa maissa, jotka käyttävät kilogrammaa mittayksikkönä. Käytännössä uusi määritys ei vaikuta siihen, miten paljon yksi kilogramma painaa.

Samassa yhteydessä ampeerin, kelvinin ja moolin määritelmät päivittyivät vastaavalla tavalla.

Lähde: HS, T&T | Photo by Xavier Mouton Photographie on Unsplash