hyvä eläke

Mikä on hyvä eläke?

Hyvä eläke on vähintään 1559 euroa kuukaudessa. Sukupuolten välillä on selkeä ero eläkkeissä. Eläkesäästäminen tarkoittaa vapaaehtoista säästämistä työuran aikana eläkepäiviä varten. Suomessa on tällä hetkellä noin 1,5 miljoonaa eläkettä saavaa henkilöä

Mikä on hyvä eläke?

Hyvä eläke on vähintään 1559 euroa kuukaudessa. Tämä oli suomalaisten mediaanieläke vuonna 2021. Jos eläkkeesi on tätä korkeampi, kuulut parempaan puoliskoon tienaajista. Keskimääräinen eläke oli aavistuksen korkeampi, 1784 euroa.

Suomalaisista eläkkeen saajista peräti 70 prosenttia tienaa alle 2000 euron eläkettä. Kolmannes tienaa alle 1250 euroa. Yli 3000 euron eläkkeitä sai vain yhdeksän prosenttia. Tämä on jo erittäin korkea eläke Suomessa. Mutta hyvän eläkkeen rajan voisi asettaa mediaanin kohdalle.

Mikä on hyvä eläke eri sukupuolille?

Sukupuolten välillä on selkeä ero eläkkeissä. Vuonna 2021 naisten keskieläke oli vain 1601 euroa, kun taas miesten vastaava lukema peräti 2006 euroa. Tämä tarkoittaa, että naiset saavat keskimäärin noin 20 prosenttia pienempää eläkettä. Mistä tämä johtuu?

Naisten keskimääräinen palkka on myös työuran ajan miehiä pienempi. Moni matalapalkka-ala on naisvaltainen, minkä lisäksi vuodet kotiäitinä ym. kerryttävät eläkettä vähemmän. Eläke heijastaa suoraan henkilön työuran pituutta sekä sen aikana tienattua palkkaa.

Naisten ja miesten erot korostuvat Etelä-Suomessa, missä eläkkeet ovat korkeammat. Esimerkiksi Kauniaisissa naisten eläke on lähes puolet miesten eläkettä pienempi. Kun mennään Pohjois-Suomeen ja pienituloisiin kuntiin, erot sukupuolten välillä kapenevat.

Mitä on eläkesäästäminen?

Eläkesäästäminen tarkoittaa vapaaehtoista säästämistä työuran aikana eläkepäiviä varten. Periaatteessa mikä tahansa säästäminen tai sijoittaminen voidaan laskea eläkesäästämiseksi, jos sen tavoitteena on kerätä säästöjä ja puskuria eläkepäivien varalle.

Miksi eläkesäästäminen kannattaa? Pitkäjänteinen säästäminen & sijoittamien on järkevää, koska se tuo eläkepäivillesi ylimäärästä turvaa. Kuten yllä olevista luvuista voi hyvin päätellä, keskimääräinen eläke ei riitä pitkälle esim. sairauksien, lääkkeiden tai vaikkapa matkojen maksuun.

hyvä eläke - säästäminen

Mitä aikaisemmin aloitat säästämisen ja sijoittamisen, sitä pidempään portfoliosi ehtii hyötyä korkoa korolle ilmiöstä. Eläkesäästämistä voi tehdä osakkeilla, rahastoilla tai vaikka hankkimalla kultakolikoita – miksi ei myöskin bitcoineja! Jokainen voi itse valita oman tapansa säästää.

Kuinka paljon Suomessa on eläkeläisiä?

Suomessa on tällä hetkellä noin 1,5 miljoonaa eläkettä saavaa henkilöä. Tämä ei tarkoita vain vanhuksia, sillä mukana on myös työkyvyttömyyseläkkeen saajat, joita on Suomessa jo 186.000 henkilöä.

Kaikista vähintään 16-vuotta täyttäneistä suomalaisista noin kolmannes saa eläkettä. Nykyisin jo yli puolessa Suomen kunnista eläkkeen saajia on yli 40 prosenttia asukkaista. Vain Uudellamaalla eläkkeen saajia on alle 30 prosenttia.

Suomen väestö ikääntyy vauhdilla. Tämä tuo painetta valtiontalouteen ja eläkejärjestelmään, sillä työssä käyvä väestö maksaa veroillaan muiden sosiaaliturvan. He joutuvat kattamaan alati kasvavan joukon eläkeläisiä. Valtion jatkuva velkaantuminen tuo myös painetta tulevaisuudessa leikkaustoimille, jotka saattava koskea eläkkeitä.